DYSTRYBUCJA DWUTLENKU WĘGLA CO2 W BUTLACH

  • spożywczy do napojów i piwa (butle 6 kg )
  • spawalniczy (butle 6 kg i 30 kg)