Oferujemy kompleksową dostawę SPRZĘTU PPOŻ. i usługi w zakresie ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH:

ZABEZPIECZENIA POŻAROWE CZYNNE:

SPRZĘT GAŚNICZY:

 • gaśnice proszkowe, śniegowe, pianowe
 • agregaty gaśnicze
 • szafki na gaśnice
 • pokrowce na gaśnice i agregaty
 • hydranty zewnętrzne DN 80 i DN 100
 • hydranty wewnętrzne DN 52 i DN 25
 • szafki hydrantowe
 • węże pożarnicze
 • armatura przeciwpożarowa
 • syreny alarmowe
 • czujki dymu i gazu
 • sprzęt inny

ZNAKI EWAKUACYJNE I PPOŻ:

 • podstawowe i uzupełniające
 • instrukcje przeciwpożarowe

ZABEZPIECZENIA POŻAROWE BIERNE:

 • masy ognioochronne
 • farby ognioodporne
 • pianki ognioszczelne
 • izolacja przeciwogniowa
 • drzwi ppoż.
 • klapy dymowe
 • impregnaty

USŁUGI/FIRE SERWIS:

 • przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic
 • badania, pomiary i konserwacja hydrantów
 • badania węży pożarniczych
 • wykonanie zabezpieczeń przepustów/przejść rur i kabli
 • zabezpieczenie szczelin i dylatacji masami uszczelniającymi

OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO
ZAKŁADU, OBIEKTU I DORADZTWO W TYM ZAKRESIE